દામનગરમાં કોઝ -વે ઉપર પુલ બનાવવા અસંખ્ય અરજીઓ આખરે પહોચી કયાં? ગ્રામ  અગ્રણીઓ

દામનગર શહેર થી અમરેલી જિલ્લા ના ઠાંસા મૂળિયાપાટ સુવાગઢ  બોટાદ જિલ્લા વિકળિયા હડમતીયા ઠોડા ભાવનગર જિલ્લાના  લાખાવાડ ભૂતિયા સરકડીયા સહિત ના ગ્રામ્ય વિસ્તારો જતા માર્ગ ઉપર આવેલ બેઠા કોઝવે ના કારણે વરસાદના ચાલતા પાણીથી રસ્તા ઓ સંપૂર્ણ બંધ રહેતા હોવાની સમસ્યાથી પીડાતી જનતા માટે તંત્રનું લગે રહો મુનાભાઈ માફક ગમે ત્યાં લખો કોઈ ઉકેલ કે જવાબ નહિ દામનગર શહેર થી ઠાંસા તરફ આવેલ મફત પ્લોટ દામનગર પાસે બેઠા કોઝવે અને નવી જૂની મૂળિયાપાટ વચ્ચે રંધોળી નદીના કોઝવે ઉપર પુલ બનાવવાની વર્ષો વર્ષ સ્થાનિક અગ્રણી ઓની માંગ અમરેલી જિલ્લા પંચાયત ધ્યાને પણ નથી લેતું ગ્રામ્ય વિસ્તારો ની જનતાની હાલત “હું તો કાગળિયા લખી લખી થાકી કાનુડા તારા મનમાં નથી”આ બેઠા કોઝવે ઉપર વરસાદી પાણીથી ગ્રામ્ય વિસ્તારો માં અવર  જવર સંપૂર્ણ બંધ રહે છે.

સતત વરસાદી ચાલતા પાણી થી થતી શેવાળ થી દૈનિક હજારો રાહદારી ઓ લપસી પડે છે પણ અમરેલી જિલ્લા પંચાયત નું અરજદારો સાથે રીતસર નું “લગે રહો મુનાભાઈ” ત્રણ જિલ્લા ના અનેકો ગ્રામ્ય અને શહેરી વિસ્તારો ની અવાર નવાર ની રજૂઆતો નો ઉલાળિયો કેમ ?

Leave a Comment