રાજકોટ ઝોનની 19 પાલિકાઓમાં 110 ખાનગી સ્કૂલ 16 હોસ્પિટલો સીલ કરાશે

વારંવાર નોટિસ આપવા છતાં ફાયર સેફટીના સાધનો ન લગાવતા હવે આકરી કાર્યવાહી

વારંવાર નોટિસ અને સુચના આપવા છતાં ફાયર સેફટીના સાધનો ન લગાવનાર રાજકોટ ઝોનની 30 નગરપાલિકાઓ પૈકી 19 નગરપાલિકા વિસ્તારમાં આવેલી 110 ખાનગી સ્કૂલો અને 16 હોસ્પિટલોને સીલ કરવામાં આવશે.

રાજકોટ ઝોનમાં આવતી સિક્કા, ધ્રોલ, ધોરાજી, દ્વારકા, ગોંડલ, જામજોધપુર, જસદણ, જેતપુર, કાલાવાડ, મોરબી, કુતિયાણા, ઓખા, પોરબંદર, રાણાવાવ અને ઉપલેટા સહિતની પાલિકાઓમાં આવેલી 110 જેટલી ખાનગી શાળાઓ અને 16 હોસ્પિટલોને વારંવાર નોટિસ આપવા છતાં શાળા-હોસ્પિટલો દ્વારા ફાયર સેફટીના સાધનો વસાવવામાં આવ્યા નથી. આવામાં આ તમામને હવે સીલ કરવામાં આવશે. આજથી સીલીંગની કામગીરી શરૂ કરવામાં આવશે.

પ્રાદેશિક કમિશનર, નગરપાલિકાઓ, રાજકોટ ઝોન વરૂણકુમાર બરંવાલના માર્ગદર્શન હેઠળ  રિજિયોનલ ફાયર ઓફિસર રાજકોટ ઝોન  દ્વારા રાજકોટ ઝોનની કુલ 30 નપાઓ પેઇકી 19 નગરપાલિકા વિસ્તારની 110 ખાનગી શાળાઓ તથા 16 ખાનગી હોસ્પિટલો કે જેઓએ હાલ લગી વારમ વાર નોટિસો અને સૂચનાઓ આપવા છતાં ફાયર એનઓસી મેળવેલ નથી કે ફાયર સેફ્ટી માટે નિયત કરાયેલ જરૂરી ઇકવિપમેંન્ટ લગાવેલ નથી તેઓને નામદાર હાઇકોર્ટમાં ચાલી રહેલ ફાયર સેફ્ટી અંગેની રિટ પિટિશન નંબર 118/2020 અન્વયે ગુજરાત રાજ્ય ફાયર પ્રિવેંશન એન્ડ લાઈફ સેફટી મેજરસ  એકટ -2013ની કલમ 25 અને 26 તથા પેટા કલમ 1,2 અને 3ની જોગવાઈઓ મુજબ આ ઈમારતોને સિલ કરવાના હુકમો કરવામાં  આવેલ છે. આર.એફ.ઓ.ના આ હુકમો અન્વયે હવે આ 19 નગરપાલિકાઓના ચીફ ઓફિસર આ તમામ ઈમારતોને સિલ કરવા તત્કાલ કાર્યવાહી હાથ ધરશે.

Leave a Comment