વિશ્ર્વ હિન્દુ પિરષદ પ્રેરીત જન્માષ્ટમીની પરંપરાગત 36મી દર્શનીય શોભાયાત્રા રાજકોટના રાજ માર્ગો પર વિચરશે : ધર્મપ્રેમી જનતામાં ઉત્સાહનો માહોલ

https://www.abtakmedia.com/spectacular-procession-will-walk-on-the-highways-of-rajkot-an-atmosphere-of-enthusiasm-among-the-devout-masses/